Tværgående personale

Distrikts Fysioterapeut Trine Larsen

Med Børne- og Ungepolitikkens fokus område ”Sunde børn i sunde rammer”, har vi prioriteret bevægelse og motion som en del af hverdagen i vores børnehuse. På ugentlig basis laver Trine gymnastik sammen med børnene og deres voksne. Der arbejdes med yoga, ase-mase-lege, lege hvor vi bruger vores fantasi, balance-lege, sanglege, akrobatik, afspænding, dans og bevægelser der styrker koordinering, udholdenhed og balance. Trine arbejder desuden tidlig forebyggende i forhold til at afdække, hvis børn har motoriske udfordringer.

Distrikts logopæd Helene Cooper Larsen

Et godt sprog er en forudsætning for barnets læring og livsduelighed.
For at udvikle et godt sprog, skal barnet tilbydes rige sproglige miljøer, fællesskaber og nærhed.
I tæt samarbejde med distriktets dagplejere og vuggestuepersonale, arbejdes der målrettet med den helt tidlige og forebyggende indsats, så vi kan støtte alle børn i deres sproglige udvikling og tage en ekstra hånd om de børn, der har behov for lidt ekstra.

Distrikts flyver Helle Gadegaard Pedersen

Planlagte og målrettede aktiviteter tilpasset små børnegrupper, har positiv effekt på det enkelte barns læring, udvikling og trivsel. God planlægning kræver tid, derfor har vi prioriteret forberedelsestid til de ansatte. I medarbejdernes forberedelsestid dækker Helle ind. Helle fungerer som sådan som vikar for de medarbejdere, der går fra og planlægger aktiviteter. I lighed med de øvrige medarbejdere arbejder Helle med nærværende relationer til børnene gennem leg og hverdagsrutiner.

Distriktspædagog Jane Salzman

Målet for vores dagtilbud er at alle børn trives, lærer og udvikler sig i forpligtende fællesskaber. For at alle børn profiterer af de tilbud vi giver, er det nødvendigt med et bredt repertoire af metoder og værktøjer, som kan udvikle læringsmiljøet. Gennem særlige pædagogiske kompetencer bidrager distriktspædagogen til kerneopgaven i tæt samarbejde med det pædagogiske personale. Distriktspædagogens primære fokus er den tidlige forebyggende indsats, og dækker børn i alderen 0-6 år.
Jane er tilknyttet Børnehuset Mini-Max, Børnehuset Kastaniegården samt dagplejen.

Distriktspædagog Gitte Rude

Målet for vores dagtilbud er at alle børn trives, lærer og udvikler sig i forpligtende fællesskaber. For at alle børn profiterer af de tilbud vi giver, er det nødvendigt med et bredt repertoire af metoder og værktøjer, som kan udvikle læringsmiljøet. Gennem særlige pædagogiske kompetencer bidrager distriktspædagogen til kerneopgaven i tæt samarbejde med det pædagogiske personale. Distriktspædagogens primære fokus er den tidlige forebyggende indsats, og dækker børn i alderen 0-6 år.
Gitte er tilknyttet Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Skovtroldene, Børnehuset Dalskovreden samt dagplejen. 

Ligeledes samarbejder Gitte med distriktets Logopæd omkring den helt tidlige og forebyggende sprogindsats i dagplejen. Vi skal støtte alle børn i deres sproglige udvikling og tage ekstra hånd om de børn, der har behov for lidt ekstra. 

Administrativ medarbejder Marianne Risum

Som en del af dagtilbuddenes hverdag, hører en del administrative opgaver. En del af opgaverne løses af Marianne, som vi ”deler ” med 4 andre dagtilbudsdistrikter i Nordfyns kommune.