Børnehuset Skovtroldene

Skovgyden 60, Otterup Tlf. 2937 9109 integreret institution

Børnehuset Skovtroldene er beliggende i centrum af området Skovløkken, ca. 4 km fra Otterup, og 5 km fra Lunde.

Vi er normeret til 50 børnehavebørn, og 12 vuggestuebørn. Vi er 10 ansatte + en pædagogisk leder som har daglig ledelse af børnehuset Skovtroldene samt Børnehuset Græshoppen.

Vi er placeret lige op ad skoven, og har derfor mulighed for at bruge dette sammen, til at være nysgerrige på naturen og årstiderne. Vi ligger i forlængelse af skolen, og har derfor ligeledes mulighed for at benytte os af lokaleren der.
Vuggestuen, børnehaven og SFO’en er sammen om morgen. Dette er medvirkende til at skabe en glidende og sammenhængende overgang i børnenes liv.
Den pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor der lægges vægt på: Selvhjulpenhed, motoriske udfordringer, sproglig stimulering og leg med støttende voksne.

Informationer

Ledelse

Tina Winterberg

Pædagogisk leder - Græshoppen og Skovtroldene

Ulla Windfeld-Lund

Dagtilbudsleder

Vuggestuen

Anne Enevold Pedersen

Pædagog

Vuggestuen

Thilde Bendix Thomsen

Pædagog

Vuggestuen

Gitte Kristina Krüger Nielsen

Pædagogmedhjælper

Vuggestuen

Caroline Hartmann Ommel

Pædagogmedhjælper

Vuggestuen

Skrapsakstuen

Søren Wollenberg Bonde

Pædagog

Skrapsakstuen

Nia Lillienskjold Larsen

Pædagog

Skrapsakstuen

Mette Kjærsgaard

Pædagogmedhjælper

Skrapsakstuen og Skovserstuen

Skovserstuen

Helle Wendelbo Nielsen

Pædagog

Skovserstuen

Helene Busborg Nørgaard

Pædagog

Skovserstuen

Gitte Schaadt

Pædagogmedhjælper

Skovserstuen