Distrikt Sletten

Det gode børneliv i distrikt Sletten

Distrikt sletten består af 5 børnehuse: Mini-Max, Kastaniegården, Græshoppen, Dalskovreden og Skovtroldene, hvoraf Mini-Max, Kastaniegården og Skovtroldene også rummer vuggestue. Vores børnehuse er kendetegnet ved gode udendørsarealer med plads til fysisk udfoldelse. Vores distrikt har et natursted, Brumbassen, som vores distrikt på forskellige måder gør brug af. Derudover har vi 24 dagplejere, der ligesom børnehusene benytter lokalmiljøet og naturen. Vores dagplejere kommer i heldagslegestue. Legestuen er en ”træningsbane” for børnene, hvor de øver sig i at være sammen i større børnefællesskaber og med andre voksne. Det er også her hvor dagplejerene i fællesskab aktivt kan arbejde med pædagogisk udvikling.

Vi arbejder med tilknytning og relationsarbejde ud fra en legende tilgang, og har et stærkt arbejdsfællesskab hvor tværfaglighed og tæt samarbejde er i fokus. Vi har en fysioterapeut tilknyttet, som står for at planlægge og udføre bevægelsesaktiviteter, og vi har senest ansat en distrikts logopæd med henblik på at styrke børnenes tidlige sprogudvikling.

Vores ledelsesteam består i stor grad af forskellighed, hvor vi bruger hinandens styrker og kompetencer på tværs af dagtilbuddene.

Informationer

Kontaktinformation

Ulla Windfeld-Lund

Dagtilbudsleder

Pernille Sundby

Pædagogisk leder - Mini-Max

June Studsgaard Bech

Pædagogisk leder - Kastaniegården og dagplejen

Tina Winterberg

Pædagogisk leder - Græshoppen og Skovtroldene

Gerth Aastrup Hansen

Pædagogisk leder - Dalskovreden og dagplejen