Lene Eriksen - mor til Sif og Elva

leneeriksen1984@gmail.com

Erika Lindhardt - Mor til Asta

erikalindhardt@hotmail.com

Klaus Madsen - far til Storm

kua@topdanmark.dk

Medarbejderrepræsentant

Pædagogisk leder Pernille Sundby